Pohybové senzory

Pohybové senzory zabudované v svietidlách, samostatné, infračervené alebo mikrovlné či vysokofrekvenčné ? Poznáme viacero druhov takýchto senzorov. Poďme sa pozrieť na to, aké typy senzorov poznáme. Aké majú výhody, ale aj nevýhody.

Senzory môžu byť zabudované v svietidlách, môžu byť umiestnené pri svietidle na jeho konštrukcii alebo ako samostatný senzor, ktorý je možné namontovať k akémukoľvek zariadeniu, nielen k svietidlu.

Mikrovlný, radarový senzor HF, V (pracovná frekvencia 5,8GHz)

Mikrovlné alebo radarové senzory, pracujú na frekvencii 5,8GHz, čo je niečo podobné, ako WIFI. Tieto vlny preto prenikajú aj stavebnými materiálmi ako sú dvere, sklo, výťah a pod. Svietidlá s mikrovlným senzorom sú síce podstatne citlivejšie a vedia zachytiť aj minimálny pohyb a je jedno či je predmet teplý alebo studený, avšak spínajú aj pri pohybe cez dvere.

Môže sa stať, že ak použijeme svietidlá v blízkosti vstupných dverí bytov, prípadne výťahu, dôjde k zopnutiu svietidla aj pri pohybe za dverami – WC, kontrola cez “kukátko” či svieti svietidlo na chodbe, pohyb výťahu a pod. Preto sa použitiu svietidiel s HF senzormi pri bytoch a výťahoch vyhýbame a do týchto miest používame svietidlá s PIR senzorom.

Výhody HF Senzorov:

 • Vysoká citlivosť – reaguje už na minimálne pohyby.
 • Senzor nie je viditeľný – senzor je skrytý pod sklom, krytom svietidla.
 • V zimnom období reaguje na studené osoby – reaguje na každý pohyb vo svojom okolí.

Nevýhody HF Senzorov:

 • Senzor reaguje cez ľahké stavebné materiály (sklo – výťahy, okná, drevo – dvere, skrinky, predeľovacie dosky, sadrokartón a iné).
 • Vyššia spotreba senzora v kľudovom stave, od 4-5W jedného senzora, čo je pri väčších počtoch svietidiel v bytovke dosť veľa.
 • Vyššia cena

PIR senzor (infračervené žiarenie o vlnových dĺžkach v rozsahu 8 až14 μ)

Skratka PIR je z anglického názvu „passive infrared detector“ pasívny infračervený detektor. Svietidlá s PIR senzorom sú dizajnovo menej atraktívne, pretože PIR senzor musí byť vždy viditeľný, čo neplatí pri HF senzoroch. Svietidlá s PIR senzorom sú menej citlivé a zvlášť v zimnom období, kedy studený povrch osoby, ktorá príde z exteriéru, nespôsobí dostatočnú teplotnú zmenu pred senzorom a nedôjde k zopnutiu svietidla.

Na vstupné priestory, dvere, schránky umiestňujeme väčšinou HF senzory a až následne pri bytoch umiestňujeme svietidlá s PIR senzorom.

PIR senzor má veľmi dobrú/zlú vlastnosť a to tú, že sníma len viditeľný priestor, nesníma cez materiály ako HF senzor a tým má aj zníženú citlivosť na schodoch, poza výťahy a pod. Svietidlá s PIR senzorom nereagujú na pohyb výťahu ani pri pohybe za dverami bytu. Svietidlá s PIR senzorom sú vhodné do priestorov chodieb, kde sú dvere do bytov a výťahy.

Výhody PIR senzorov:

 • Nereaguje cez stavebné materiály (senzory pred výťahovými dverami alebo pred vchodovými dverami do bytu nereaguje na pohyb za týmto stavebným materiálom, ako to vidíme u HF senzoroch uvedených vyššie)
 • Viem rozoznať svietidlo s PIR senzorom – senzor na svietidle je viditeľný
 • Nižšia obstarávacia cena

Nevýhody PIR senzorov:

 • Slabá citlivosť v zimnom období – v zime má PIR senzor zníženú citlivosť, pretože osoby prichádzajúce z exteriéru majú povrch tela studený čo spôsobí nízku účinnosť zosnímať pohyb takejto osoby
 • Musí byť viditeľný senzor na svietidle, senzor na svietidle musí byť viditeľne zabudovaný – takto vieme aj veľmi jednoducho rozoznať PIR a HF senzor (PIR senzor – vidím guľu, ovál senzor a na HF svietidle nevidím žiadny senzor len svietidlo a kryt svietidla).

Senzory zabudované v svietidlách

Jedná sa o svietidlá, v ktorých je už namontovaný a zapojený pohybový senzor. V prípade, že sa jedná o PIR senzor – tento je viditeľný. Ak sa jedná o HF senzor môže byť skrytý pod krytom svietidla a tým neruší dizajn svietidla.

Samostatné senzory

Senzor, ktorý je možné namontovať a zapojiť k akémukoľvek elektrickému zariadeniu a to nielen k svietidlám. Samostatné senzory majú lepšie technické možnosti, čo sa týka dosahu, uhlov snímania a pod. So samostatnými senzormi je možné dosiahnuť podstatne lepšie pokrytie priestorov pohybovými senzormi. 

Centrálny súmrakový senzor

Slúži na spoločné zapnutie (začína noc) a vypnutie (už je ráno) pohybových senzorov. Veľká nevýhoda svietidiel so senzormi je tá, že časom dôjde k rozladeniu súmrakového spínača a preto pozorujeme spínanie svietidiel aj cez deň. Každé svietidlo začne reagovať v inom čase – súmraku. Centrálny súmrakový spínač zabezpečí hromadné – centrálne zapnutie a vypnutie všetkých svietidiel. Týmto dochádza aj k šetreniu financí, pretože svietidlá sú bez napätia a preto nemajú žiadnu spotrebu v kľudovom stave čo pri HF senzoroch predstavuje 4-5 W/svietidlo.